5 Bedste Metaldetektorer – Test & Bedømmelser

Køb en metaldetektor med de kvalifikationer og egenskaber, som du behøver til netop dine metalsøgninger.

Overvejer du at starte med metalsøgning og få fat i en metaldetektor, så du kan finde ud af om denne hobby kunne være noget for dig?

Er du ydermere helt rådvild omkring hvilken metaldetektor, du burde anskaffe dig til din metalsøgning, eller er du måske blot i tvivl om hvad din næste metaldetektor skal være for én, så den lever op til dine krav?

I alle tilfælde, gælder det, at denne guide er skabt til dig, så du kan få en god start på et nyt eventyr. 

I denne guide kan du læs dig frem til de bedste metaldetektorer inden for hver af de typiske retninger af metalsøgning, som du kunne være interesseret i at prøve dig med.

Du vil få råd om de vigtigste detaljer om valg af metaldetektorer af hver type, så du ved hvad du skal gå efter og din næste detektor vil matche med dit mål for hobbyen, og med bedre søgeresultater fra din metaldetektor, er du sikker på at få det meste ud af dine penge.

Du vil desuden blive klogere på de forskellige dele, som udgør din metaldetektor, og hvilke muligheder du har for udskiftning og opgradering i en bestemt retning, samt den betydning en sådan udskiftning kan have for din metalsøgning.

Opsamling

Her er de bedste metaldetektorer i 2018

Opdateret: Juni 2018

Som du måske har fået en fornemmelse af, hvis du har researchet en smule omkring metaldetektorer, så findes der ingen universel metaldetektor, som kan bruges i alle henseender, når det kommer til søgningen af metal.

Derimod er de fleste metaldetektorer designet til en bestemt retning inden for metalsøgning, og derfor med forskellige formål til de forskellige situationer, man kunne bruge en metaldetektor i.

Endda metaldetektorer, som fungerer til mange formål inden for metalsøgning, er stadig lavet til begyndere og kan ikke klare de mere avancerede opgaver i forskellige terræner, med større udfordringer i landskab og materialer i jorden.

Derfor er det nødvendigt i jagten på din nye metaldetektor, at du ikke går efter en metaldetektor som er god, men en metaldetektor som er god for dig.

Kriteriet for, om en detektor er god til din søgning, afhænger naturligvis af en række ting, som udover mål for specifikke fund, også inkluderer terræn, budget og ikke mindst, dit erfaringsniveau.

Quick Navigation

Den bedste metaldetektor til dit niveau

I processen ved udvælgelse af din nye metaldetektor, er der et afgærende skel mellem at have erfaring og ingen erfaring.

Har du allerede været i gang med metalsøgning som hobby i noget nu, så er der ingen grund til at holde dig tilbage og prøve nogle større udfordringer og nye retninger med en ny metaldetektor.

Er du derimod ikke blevet velkendt og komfortabel med denne hobby endnu, er det smartest at holde sig til en begynder-metaldetektor, som giver dig gode muligheder for at lære det basale og give dig gode evner inden for metalsøgning.

Dette vil være den nemmeste måde at blive introduceret for metalsøgning på, så du ikke når at bliver forvirret og frustreret over det mere komplicerede udstyr på din første dag, som efterlader dig skuffet over at have lært ingenting af metalsøgning og uden nogen lyst til at fortsætte.

Med en metaldetektor egnet til begyndere, undgår du helt dette og får styr på den grundlæggende teknik og metode til at udføre metalsøgning.

Alle metaldetektorer kan naturligvis finde metal i jorden, men en begynder-metaldetektor giver økonomien mere mening for en begynder, da prislejet normalt ligger mellem 1.000 og 3.000 kroner for en ny metaldetektor til begyndere.

Det som fås ved en dyrere metaldetektor er mere teknik og flere funktioner, som bruges til særlige formål og derfor er overflødigt for en begynder. Som begynder ved du jo stadig ikke, om dette bliver din livshobby eller om fornøjelsen kun er kortvarig, så du får brug for det dyre udstyr.

Ved at købe en lavpris metaldetektor, sikrer du dig mod at bruge en kæmpe portion penge på noget udstyr, som du måske ikke vil have efter nogle måneder og derfor kommer til at brænde inde med.

Der er selvfølgelig altid en chance for at kunne sælge dit udstyr igen, men for en sikkerheds skyld, både i forhold til økonomi og din egen succesoplevelse af hobbyen, bør du købe en begynders metaldetektor, når du først starter ud med metalsøgning.

En metaldetektor til hvert formål

Selvom der findes metaldetektorer til et næsten universelt brug, som kan bruges til de mest almindelige metalsøgninger, så kan du også købe en specialiseret metaldetektor til én bestemt form for søgning.

Med en specialiseret metaldetektor, opnår du uden tvivl de bedste resultater i din metalsøgning, hvis du vil søge efter konkrete fund i særlige terræner.

Du bør derfor overveje om din metalsøgning kræver, at du benytter dig af en specifik detektor, og i så fald du ønsker at fortsætte i den retning inden for metalsøgning, om du skal investere i en mere specialiseret slags metaldetektor til formålet.

Hvis du for eksempel er på udkig efter den første metaldetektor til et barn, så er der nogle yderligere punkter, som du bør have med i dine overvejelser inden du køber en detektor.

Blandt andet er det nødvendigt at kigge på vægten af metaldetektoren, da man kan finde dem i flere forskellige størrelser og derfor er nogle i vægt egnet mere til børn eller folk med skader, der gør det sværere at løfte tunge ting, mens andre er kun bør bære af voksne.

Det samme gælder teknologien i de forskellige detektorer, idet nogle er forholdsvis simple og passer perfekt til en nybegynder, mens andre ikke bør erhverves af andre end erfarne metalsøgere.

Derudover er det altid en god idé at følge råd og anbefalinger omkring metaldetektorernes formål og brug.

De største og mest populære søgninger, som foretages i landet, er jagten efter historiske fund, møntjagt, og for den sags skyld også smykkejagt, som alle tre har tæt på de samme krav til en metaldetektor, men stadig ikke helt.

Den mest optimale metaldetektor til disse formål er en forholdsvis simpel detektor, forstået på den måde, at den ikke behøver ekstra udstyr, og at den ekstra teknik kun vil gøre det mere besværligt at søge effektivt efter disse genstande.

Dette vil sædvanligvis være en VLF-detektor, en detektor med Very Low Frequency eller meget lav frekvens, som er din all-around detektor til de mest almindelige formål ved metalsøgninger.

Mønter, smykker og historiske genstande kan findes i mange forskellige dybder i jorden, dog søger man som regel efter de historiske fund højere op i jordlagene end ved mønter og smykker, derfor kan du få metaldetektorer med forskellige frekvenser til forskellige søgepunkter.

Hvis du for eksempel søger efter mere moderne eksemplarer, skal du søge i de øverste lag i jorden, og du behøver ikke at gå særligt dybt med din detektor, mens de ældre fund naturligvis ligger dybere nede og kræver, at din metaldetektor kan søge i den dybde.

Metaldetektorens evne til at gå i dybde afgøres af frekvensen, som den arbejder med.

I de fleste standard metaldetektorer, som er tilegnet både historiske fund og mønter, ligger frekvensen på mellem 5 og 10 kHz, da dette er lige imellem det optimale niveau for historiske fund, som ligger mellem 10 og 20 kHz, og det perfekte punkt for møntsøgning, 2-4 kHz.

Hvis du ikke ønsker at gå mere i dybden end med en frekvens på 5-10 kHz, for at lede efter begge slags fund, kan du blot bruge en standard VLF-detektor, men vil du være mere specifik i din søgen, bør du vælge en detektor med enten højere eller lavere frekvens, alt efter om du søger mønter eller historiske fund.

Hvis du kun søger historiske fund, er der udover den høje frekvens, nogle flere muligheder for en bedre jagt.

Ved søgninger efter historiske levn, er et større søgehoved og jernlyd på detektoren at foretrække.

Helt generelt kan man sige, at du bør holde dig under 15 kHz i denne kategori, for at få mest ud af din søgning efter både historiske fund og mønter og smykker.

Tager din søgning dig helt ud i havet eller til et andet område med saltvand, hvor du skal søge efter genstande i eller omkring saltvand, så er det nødvendigt med en metaldetektor, som er designet præcist til omgangen med saltvand.

Ingen standard metaldetektor vil kunne klare sig i vand og slet ikke holde til saltet deri.

Derfor kræver en sådan opgave en mere avanceret, og derved også dyrere, metaldetektor, der for det første formår at søge under vand og dernæst ikke påvirkes af saltet.

Du skal altså finde en vandtæt metaldetektor, som også er egnet til saltvandsbrug, og derfor er fuld funktionel i kontakt med saltvand, som de fleste detektorer ikke er.

Her er en PI-detektor et godt bud på en detektor til formålet.

PI står for Pulse Induction, og denne type metaldetektor er specifikt designet til saltvandssøgninger og guldjagt.

En anden mulighed er en MF-detektor, multifrekvensiel-detektor, altså en detektor med mulighed for indstilling af flere frekvenser end blot én, som en normal metaldetektor kun bruger.

Du bør aldrig købe en metaldetektor med kun én enkelt frekvens, hvis du vil bruge den til saltvandssøgninger, da du ikke vil kunne søge i relevante dybder.

Selvom du har to muligheder, en MF-detektor og en PI-detektor, er det vigtigt, at du kender til fordele og ulemper ved begge typer, inden du kan vælge imellem dem.

Den store forskel mellem PI-detektorer og detektorer med multifrekvens er deres forskellige formål.

PI-detektorer er designet til at gå i dybden og det er den type detektor, som kan nå længst ned i jorden, selv ved den store koncentration af mineralisering i jorden, som typisk vil forekomme omkring saltvand.

Derfor bruges denne type detektor også udelukkende på dybere vand ved dykninger og af mere seriøse metalsøgere.

En MF-detektor har derimod fokus på identifikation og adskillelse af genstande i de højere lag, som især bruges i områder, hvor der findes en stor mængde af materialer og genstande, men kun få med egentlig betydning for søgningen.

Da denne type detektor kan indstilles til at bruges i mange forskellige terræner, er denne detektor oplagt for den almindelige metalsøgere, som også ønsker at bruge sin metaldetektor til andre steder end ved saltvand.

Med multifrekvens, skelner din metaldetektor mellem de fund, som du gerne vil finde og alt andet, som er overflødigt for dig.

Med denne type metaldetektor, får du dog ikke samme dybde, som du vil få med en PI-detektor.

En PI-detektor kan derimod ikke skelne mellem de forskelle genstande som en MF-detektor kan gøre.

De afgørende dele af en detektor til søgning af metal

Den første del, som har større betydning for metalsøgningen, er søgehovedet på din metaldetektor.

Størrelsen på denne er nemlig ikke helt ligegyldig, hvis du vil lave søgninger i forskellige terræner.

Generelt om søgehoveder kan man sige, at jo større eller bredere det er jo mere dybdegående er det også.

Derfor tænker man nemt, at man bare skal gå efter det største søgehoved man kan finde, men det er ikke altid optimalt med et stort søgehoved og derved dybdegående søgning af jorden.

Du vil for eksempel opleve, hvis du brugte et større søgehoved i jord med høj mineralisering, at detektoren vil give forkerte oplysninger til dig.

Dette er grundet det store område, som detektoren skal gennemsøge, som gør at detektoren bliver upræcis omkring fund eller placeringen af et fund.

I det tilfælde bliver du nødsaget til at dæmpe på følsomheden i den detektor, og du mister derfor dybden alligevel.

Hvorimod et mindre søgehoved, som gennemsøger et mindre område i jorden for signaler, der gør, at du kan skrue op for følsomheden og opnå samme dybde som ved et større søgehoved, kan give dig mere præcise oplysninger om både placering af fundene og deres værdi for din søgning, altså skelne mellem affald eller betydningsfulde fund.

Den anden del, som kan være af betydning for din metalsøgning, er valget omkring en skærm på din metaldetektor.

Selvom man søger efter fund i jorden mest ved hjælp af lyde og mange erfarne metalsøgere ikke benytter sig af en skærm, er der store fordele ved at have denne.

En skærm kan oplyse dig om blandt andet fundets placering, altså dybde i jorden, hvad fundet umiddelbart virker til at være, batteriniveau, hvad detektorens følsomhed og andre funktioner er indstillet på og meget mere, alt efter hvilken slags metaldetektor der er tale om.

En metaldetektor med simple funktioner vil passe perfekt til en nybegynder, mens de mere avancerede detektorer egner sig bedst til metalsøgere med en del erfaring. du behøver altså ikke at bruge en masse penge på det dyreste udstyr og den nyste teknik inden for metalsøgning, hvis du er nybegynder og blot skal finde ud af hvordan denne hobby fungere helt basalt.

Over tid, vil du uden tvivl have mulighed for at lære mere og mere, når du har en god grobund at starte fra.

Du bør ikke bekymre dig om købet af din første metaldetektor, hvis du bare holder dig indenfor det anbefalede prisleje, idet du naturligvis vil lære meget mere hen ad vejen med denne hobby og på et senere tidspunkt vil kunne skaffe en mere avanceret model af detektor, som passer til dine præcise behov inden for metalsøgning.


Best Entry Level Metal Detectors

1. FISHER F22 METALDETEKTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sed ligula non justo fermentum pharetra et a tellus. Curabitur quam eros, malesuada ullamcorper euismod at, elementum at nibh. 

 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

FISHER F22 METALDETEKTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sed ligula non justo fermentum pharetra et a tellus. Curabitur quam eros, malesuada ullamcorper euismod at, elementum at nibh. 

 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Best Waterproof PI Metal Detectors

Tesoro Sand Shark

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sed ligula non justo fermentum pharetra et a tellus. Curabitur quam eros, malesuada ullamcorper euismod at, elementum at nibh. 

 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Multiple Frequency

Minelab CTX 3030

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sed ligula non justo fermentum pharetra et a tellus. Curabitur quam eros, malesuada ullamcorper euismod at, elementum at nibh. 

 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Fresh Water Hunting

Garret AT Pro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sed ligula non justo fermentum pharetra et a tellus. Curabitur quam eros, malesuada ullamcorper euismod at, elementum at nibh. 

 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • check
  Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
admin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: